Bibliográfia

KÖNYVEK

Borsos József és Debrecen korai modern építészete
Debrecen, 1990.          1990.
Örökségünk - Gáborján, Hencida és Szentpéterszeg  
Debrecen, 1996.  szerkesztése   1996.
Borsos József     
Debrecen, 2015.   2015.
MINTHA ... Az építészet tudatalattija I-II.    
Debrecen, 2022.    2022.

 

 

TANULMÁNYOK KÖTETEKBEN

Hajdú-Bihar megye középkori templomai  
Budapesti Műszaki Egyetem TDK munkák XIV.    1980.
Szempontok Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez
In: Bihari Múzeum III. Évkönyve 1983.
Hajdú-Bihar megye középkori templomai
In: A műemlékvédelem negyedévszázada Hajdú-Bihar megyében 1958-83.  1983.
Műemlékek, építészet
In: Hajdú-Bihar megye képeskönyve         1992.
Gáborján, Hencida és Szentpéterszeg építészeti értékei
In: Örökségünk - Gáborján, Hencida és Szentpéterszeg c. kötet  
(szerk.: Rácz Zoltán) Debrecen, 1996. (ISBN 963 02 9881 3) 1996.
Templomok, templomromok
In: A Dél-nyírségi Erdőspuszták - Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 547  
(szerk.: Cs. Tábori Hajnalka)        1996.
Anyag és szellem
In: Közel az ég hozzám, közel az Istenem - Hapák József fotói  
(tanulmány a Felső-Tisza-vidék református templomairól)   1999.
Építészettörténeti áttekintés (77. p)
A megye településeinek története és épített emlékei (199-472. p)
(Módy György és Nyakas Miklós társszerzőkkel)  
In: Hajdú-Bihar évszázadai (szerk.: Angyal László András)  
Debrecen, 2000. (ISBN 963 7194 12 6)      2000.
Debreceni épületek leírása
In: Építészeti kalauz – Magyarország (vidéki) építészete a 20. században  
(szerk.: Lőrinczi Zsuzsanna)  
Budapest, 2002. (ISBN 963 204 378 2)      2002.
cím nélkül (104. p)
In: Múltunk öröksége – A műemlékvédelem 50 éve Hajdú-Biharban  
(írta és gondozta: Angyal László András)  
Debrecen, 2008. (ISBN: 978-963-06-4295-8)           2008.
Erővonalak Csete György építészetében  

In: Csete György és Dulánszky Jenő
h.é.n. (szerkesztette: Csete Őrs)
ISBN 978-963-08-1989-3

2011.

 

CIKKEK TANULMÁNYOK
- folyóiratokban -

Debrecen építészete a harmincas években  
In: Magyar Építőművészet 83/2    1983.
Borsos József és az alföldi téglaépítészet  
In: Magyar Építőművészet 85/1    1985.
A „cívis város”  
In: Magyar Építőművészet 90/2    1990.
A debreceni hídfőállás  
Szatmár-Bereg öröksége  
Emlékműemlék  
In: Országépítő 91/4          1992.
Szatmár-Bereg öröksége  
In: Családi Ház, V. évf. 93/1         1993.
Az ebesi otthontemplom  
In: Nagytemplomi gyülekezeti élet, VIII. évf. 1997.3. szám 1997.
Hajdúszoboszló, ravatalozó  
In: Szókimondó (Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata) III. évf. 6. szám, 10. o.     1998.
A Déri téri csobogók és a Zenepavilon állapotáról  
In: Debreceni Városvédő V. évf. 1. szám  
A Debreceni Városvédő-és szépítő Egyesület Hírlevele            1998.
A debreceni kerékpárút-hálózatról  
In: Debreceni Városvédő VI. évf. 1. szám  
A Debreceni Városvédő-és szépítő Egyesület Hírlevele            1999.
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén”  
In: Debreceni Városvédő VI. évf. 1. szám  
A Debreceni Városvédő-és szépítő Egyesület Hírlevele            1999.
A huszonegyedik század cívisvárosa  
(Debreceni Disputa 1. szám)            2003.
Szent helyek Debrecenben              
(Debreceni Disputa II. évf. 2. szám)   2004.
Főnix és bárány - Gondolatok Debrecen kulturálisfőváros-pályzatához            
(Debreceni Disputa III. évf. 4. szám)   2005.
Isten háza – ember háza
In: Közösség – református magazin, 2011/4.
  2011.
Borsos József és Debrecen korai modern építészete
In: Régi-új Magyar Építőművészet 2013/9
  2013.
A vidék építészete - Borsos József életműve a 20. század első felében
In: Régi-új Magyar Építőművészet 2014/4 XIV. évf. 76. sz.
  2014.
A tehetség és fordítottja
In: Közösség – református magazin, 2018/1.
  2018.
Igazgyöngy
In: Közösség – református magazin, 2019/1.
  2019.
Részletek egy építész-barát naplójából
In: Közösség – református magazin, 2019/4.
  2019.
Rácz Zoltán – Rácz István: Professzori villák és akik bennük laktak
In: Debreceni Szemle, 2019/2, 144. p.
  2019.
Figyelnek
In: Debreceni Szemle, 2022/2, 186. p.
  2022.
Szószékmadár Ebesen
In: Közösség – református magazin, 2022/4.
  2022.
Letisztult attrakcionizmus
In: Debreceni Szemle 2023/1, 33. p.
  2023.

 

 

 

 

CIKKEK TANULMÁNYOK
- a világhálón-

Erővonalak Csete György építészetében
In: Építészfórum (www. epiteszforum.hu – kategória: elmélet, történet)  
HU ISSN 1586-409X  2008. június 26.       2008.

KÉZIRATOK

Szatmár-Bereg településszerkezete és építészete
(szöveges és térképes elemzés, fotódokumentáció) 1989.
Hajdú-Bihar településeinek szerkezeti és építészeti értékvizsgálata
(szöveges és térképes elemzés, fotódokumentáció a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Főépítészi Irodája számára) 1994.
A barokk Debrecen
(készülő tanulmány a Nagytemplomról) 2000.
Élménycívis és látványfőnix
(a Debreceni Disputa számára)     2003.
Mintha
(kézirat) 2010.

FÉNYKÉPEZÉS

Halász Edit: Mesés foltvarrás című könyve fotóanyagának készítése 2007.

 

 

ÉPÜLETEIM PUBLIKÁCIÓI
(Kiemelve a kötetben megjelölt épületek)
Rácz Zoltán  
In: Magyar Építőművészet 90/2  1990.
Rácz Zoltán  
In: Architettura Organica Ungherese
(La Biennale di Venezia 1991)
 
Magyar organikus építészet
ISBN 9637143          
1991.
Fafaragó háza  
In: Családi Ház III. évf. 91/4        1991.
Akupunktúrás orvos háza  
In: Családi Ház IV. évf. 92/1        1992.
Sárkányos ház  
In: Szép Házak - Készházak 1994. 5. szám              1994.
Harangtorony - Debrecen, Köztemető  
In: Jeffrey Cook: Seeking Structure Through Nature 1995. Berlin 1995.
Földszinten  
In: Szép Házak - Készházak 1997. 5. szám              1997.
Egy Bauhaus-ház megújulása  
In: Szép Házak - Készházak 1997. 6. szám              1997.
Kétarcú homlokzattal  
In: Szép Házak - Készházak 1998. 3. szám              1998
Harangok Háza Hajdúszoboszlón  
In: Szókimondó (Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata) 1999.
Monumenta, Temetőmúzeum, Állatkert, Csokonai-ház, Csokonai park, Kollégiumi Nagykönyvtár  
In: Teret nyerünk – Debrecen város pályázata az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyerésére  2005.
Rácz Zoltán természet-templomai  
In: Magyar Építőművészet 2007/4             2007.

Rácz Zoltán: Református templom, Ebes
In: A mindenség modellje
Szerk.: Wesselényi-Garay Andor
Debrecen, 2010.
ISBN 978-963-88439-4-4, 140. p.

2010.
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára - műemléki felújítás
Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques, d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelles,
Paris, Armand Colin, 2013,
304 p., ill. («Coll. U»)
EAN 9782200274405
címlapkép
2013.

Rácz Zoltán:  Ravatalozó, Ebes
In: I. Építészeti Nemzeti Szalon - 100% kreativitás Budapest, Műcsarnok - kiállítási katalógus

2014.
"Gyertek, építkezzünk!" (cikk az egerszalóki ref. templomról)
In: Reformátusok lapja, LXIII. évf. 35. szám
2019.
Kivitelezési bravúr Egerszalókon 
In: Magyar Építéstechnika 2020. 6-7. szám
2020.
Hortobágy és Egerszalók temploma
In: Református templomok 2010-2020
(Szerk.: Ordasi Zsuzsanna)
Károli könyvek
L’Harmattan kiadó és Károli Gáspár Református Egyetem
ISBN 978-963-414-760-2, ISSN 2062-9850
2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK MUNKÁIMRÓL

Iskolák a határon (Az álmosdi általános iskoláról)
Magyar Ifjúság XXX. évf. 44. szám, Cs. Nagy Ibolya            1986. október 31.
Földet rá? (A dombostanya-parlagi templomromról)
Debrecen c. folyóirat IV. évf. 26.(165.) szám, T. Szűcs József              1989. június 30.
Egy fiatal építész számvetése (egyetemi kiállításomról)
Hajdú-Bihari Nap I. évf. 11. szám, Fazekas Valéria 1995. május 13.
Az Alföld unalma egyszerűen nem igaz! (egyetemi kiállításomról)
Vasárnap-a Hajdú-Bihari Napló hét végi magazinja 73. szám, Buka László   1995. május 27.
Templomépítők
Szókimondó (Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata)  
II. évf. (XXI.) szám, Vetró Mihály 1997. október
Szent lesz e hajlék (Templomszentelés Ebesen)
Reformátusok lapja XLI. évf. 44. szám, Széles Lajos            1997. november 2.
Harangok Háza Hajdúszoboszlón
In: Szókimondó (Hajdúszoboszló kulturális havi folyóirata) 1999.
A hónap vendége Rácz Zoltán építész
Új Hónap IV. évf. 2001. november, Szűk Balázs    2001. november
A templomépítés drámai folyamat (Szajkó Márta)
In: Templomépítők Hajdú-Biharban
(Interjú Csete Györggyel, Kőszeghy Attilával, Rácz Zoltánnal, Lengyel Istvánnal)
 
H. é. n. (ISBN 963 86105 6 5)         2002. december
A „lakás“ szentsége – Rácz Zoltán munkái
(Bun Zoltán: ArchitecTÚRA, avagy építészeti körúton Debrecenben)  
Debreceni Disputa II. évf. 9. szám 2004. szeptember
A szerves építészet debreceni mestere
In: Városközpont magazin, Debrecen
2013. február (?)
Rácz Zoltán: MINTHA
Az építészet tudatalattija I-II. (recenzió)
In: RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET
2023-01 83. o. Szegő György
2023. április

 

 

 

INTERNET és CD
épületeimről, terveimről

In: Ezer év száz templom CD (Navratil Ferenc és Lőrincz Zoltán)
(Készítette és kiadja: Nautilus Multimédia Group, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.)
2000.

 

FILMEK MUNKÁIMRÓL

Harangház, Hajdúszoboszló

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.)
„Hajdúszoboszló” című filmjében

Magyar Televízió M3 Főtér – Hajdúszoboszló
Nemzet Audiovizuális Archívum: nava.hu/id/3012436/

2002.

 

2006.

Építész korzó  
Csontos János filmje, témája: Borsos József 2015.

kisfilmek terveimről, épületeimről
Rácz Zoltán debreceni építész YouTube csatornáján

2021.